Nieuwe rol: Extended Scope fysiotherapeut

René, Jan Jelte en Martina starten eind januari met een halfjarig postmasteropleiding tot extended scope fysiotherapeut. Dit type therapeuten doen de triage van mensen met musculoskeletale klachten. Ook kunnen zij gericht aanvullende medische beeldvormende- en laboratoriumdiagnostiek aanvragen en kunnen ze verwijzen naar de tweedelijnszorg.

De zorgkosten worden steeds hoger en er is een schaarste aan artsen. Op den duur is er een transitie nodig binnen de zorg en moeten rollen binnen het werkveld worden herschikt. In Nederland kijken we daarom of extended scope fysiotherapeuten de artsen kunnen ontlasten. Op dit moment doen we dit nog op basis van pilots, maar er wordt gekeken hoe de rol van extended scope fysio’s verder uitgerold gaat worden. In juni hopen René, Jan Jelte en Martina af te studeren. Je kan altijd bij hen terecht over vragen over deze nieuwe rol!