Fytac Sportspreekuur

Voor wie is het spreekuur?

Het spreekuur is bedoeld voor mensen die sporten belangrijk is vinden en die lid zijn van een sportvereniging of recreatief zelfstandig sporten. Het gaat erom dat je door een blessure gehinderd wordt bij de uitoefening van de sport. In het dagelijkse leven functioneer je meestal prima, maar als je sport presteer je onder de maat door jouw blessure.

Wat houdt een sportspreekuur in?

Mensen met een acute of chronische sportblessure worden tijdens het sportspreekuur gescreend, waarna bepaald wordt wat voor deze persoon het meest optimale traject is om zo spoedig mogelijk tot herstel van deze blessure te komen.

De screening start met een vraaggesprek over de aard en het ontstaan van de blessure. Daarop volgt een lichamelijk onderzoek en voeren we enkele lichamelijke (onderzoeks)testen uit die een duidelijk beeld scheppen over de aandoening en de ernst van de blessure. Daarna bepalen we welk vervolgtraject het meest passend is. 

Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor het sportspreekuur? Meld je dan aan via onderstaand formulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!