Vallen Verleden Tijd

Bent u bang om te vallen of valt u wel eens?

Zowel binnen- als buitenshuis zijn er veel situaties waarbij u lelijk kunt vallen. Vervelende scheve stoeptegels, natte bladeren in het bos of een lastige trap zijn herkenbare situaties waarbij u kan struikelen of uitglijden, met alle vervelende gevolgen van dien. Uit onderzoek blijkt dat senioren meer risico lopen om te vallen dan jongeren. Per jaar belanden ongeveer 50.000 mensen met een botbreuk op een spoedeisende hulp omdat ze gevallen zijn. Daarnaast worden veel mensen na een val angstiger om te bewegen. Ze gaan activiteiten vermijden waardoor hun conditie verslechtert.

 

Het Vallen Verleden Tijd-programma is voor ouderen het enige valpreventieprogramma in Nederland waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt goed werkt. Na het volgen van het programma is de kans op vallen met de helft verminderd en is valangst zelfs met nog meer afgenomen! Dit betekent dat mensen minder in een isolement leven en beter kunnen omgaan met valgevaarlijke situaties.

Wat is valpreventie?

Valpreventie is leren voorkomen dat u valt en dat u weet hoe u moet vallen als het toch gebeurt. Wij bieden u het valpreventie programma Vallen Verleden Tijd aan waarin u leert om te gaan met situaties die valgevaarlijk zijn. Daarnaast leert u valtechnieken zodat u deze kan inzetten tijdens een eventuele val. 

Inhoud programma

Na de intake met onder andere een balans- en looptest, volgt een programma van tien lessen. Deze lessen zijn onderverdeeld in vijf lessen hindernisbaan en vijf lessen valtraining. 

Tijdens de hindernisbaan leert u omgaan met valgevaarlijke situaties uit het dagelijkse leven die in huis en buiten voor kunnen komen. Tijdens de valtraining leert u een val om te zetten in een rollende beweging. U kunt natuurlijk niet altijd voorkomen dat u valt, maar u kunt wel voorkomen dat u bij uw val iets breekt. Na de valtraining eindigen we altijd met een sport- en spelgedeelte. 

Bij beide onderdelen staat veiligheid altijd voorop! 

Ook is het mogelijk dat één van onze ergotherapeuten bij u langskomt om te kijken of een aanpassing in uw huis nodig is. Hiermee kunt u het risico op vallen in huis nog verder verkleinen.

Wie kan zich aanmelden?

Vergoeding

Diverse zorgverzekeraars vergoeden eenmalig het Vallen Verleden Tijd programma of ze vergoeden een deel hiervan.

Als u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, dan bedragen de kosten maximaal €350,-. Voor dit programma geldt geen eigen risico. Deze kosten hoeft u niet in één keer te voldoen! Wij bieden u een gespreide betalingsregeling aan van 3 of van 12 termijnen. Na afloop van de intake zullen wij u hierover uitgebreid informeren.

Aanmelden

Valt of struikelt u vaak of bent u vang om te vallen? Geef u dan snel op voor de cursus! Wij kunnen u helpen. 

Meld u aan via bijgaand formulier of neem contact met ons op via 038 – 385 69 99.