Geriatriefysiotherapie

Geriatrie- fysiotherapie

Worden de dagelijkse handelingen, zoals het opstaan uit een stoel, moeilijker? Heeft u het gevoel dat u minder kracht heeft? In zulke situaties kan een geriatriefysiotherapeut u helpen! Zij zijn gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en ouderen met chronische of langdurige aandoeningen.

Wat is geriatriefysiotherapie?

Wat is geriatriefysio-therapie?

De geriatriefysiotherapeut behandelt patiënten die ouderdomsverschijnselen hebben die worden veroorzaakt door een ziekte of aandoening. Denk hierbij aan een beroerte, een gebroken heup of Parkinson, MS en dementie.

De geriatriefysiotherapeut legt de nadruk op het verbeteren of behouden van de zelfstandigheid in het dagelijks leven, zodat u zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen!

Patiënten krijgen vooral oefentherapie om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. De fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. Hij of zij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. 

Daarnaast overlegt de geriatriefysiotherapeut regelmatig met de huisarts, praktijkondersteuner ouderen en thuiszorgorganisaties. Daarnaast schakelt de geriatriefysiotherapeut ook andere disciplines in, zoals een ergotherapeut, etc.  

Wanneer gaat u naar de geriatriefysiotherapeut?

Wanneer gaat u naar de geriatrie- fysiotherapeut?

Hieronder hebben we enkele situaties neergezet wanneer u in aanraking komt voor geriatriefysiotherapie.

Hoe werkt geriatriefysiotherapie?

Hoe werkt geriatrie- fysiotherapie?

Bent u benieuwd naar de stappen van het behandeltraject? Dat is begrijpelijk. Hieronder hebben wij dit voor u in kaart gebracht. Wilt u meer grip krijgen op dagelijkse handelingen? Twijfel niet en neem contact met ons op!

1

Eerste gesprek
De geriatriefysiotherapeut brengt tijdens het eerste gesprek uw klachten in kaart. We bespreken uw gezondheid en dagelijks functioneren. Na het eerste gesprek stellen we samen een behandelplan op. Dit plan is afgestemd op uw wensen en fysieke mogelijkheden.

2

Start behandeling
Tijdens de behandeling geven wij u voorlichting en advies. Daarnaast gaan we bezig met gerichte oefeningen zoals evenwichtsoefeningen, krachttraining en looptraining. Of oefenen hoe u het beste kan opstaan uit bed of een stoel.

 

3

Thuisbehandeling
Onze geriatriefysiotherapeut komt ook regelmatig aan huis. De behandeling gaat namelijk om het verbeteren of behouden van zelfstandigheid in het dagelijks leven. Vandaar is het belangrijk dat de therapeut ook uw thuissituatie bekijkt.

Vallen Verleden Tijd

Bent u bang om te vallen of bent u wel eens gevallen? Uit onderzoek blijkt dat 33% van alle 65-plussers jaarlijks ten val komt! Door een val kan iemand minder gaan bewegen, valangst ontwikkelen en zelfs in sociaal isolement komen.

Het programma Vallen Verleden Tijd is een valpreventieprogramma in Nederland waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook écht goed werkt. Wilt u hier meer over weten?

Tarieven geriatriefysiotherapie

Tarieven geriatrie- fysiotherapie

Geriatriefysiotherapie valt onder fysiotherapie, maar het wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Uw vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Wilt u weten waar u recht op heeft? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar!