Handtherapie

Hand- fysiotherapie

Handtherapie zorgt ervoor dat jij je handen weer zo goed mogelijk kan gebruiken bij je dagelijkse werkzaamheden. Door een ongeluk, overbelasting of slijtage kunnen er verschillende klachten in de hand ontstaan. Sommige klachten kunnen ook spontaan opkomen.

Een verstoring in de hand kan grote gevolgen hebben in bijvoorbeeld jouw werkvoering, aangezien de hand- en armfunctie erg belangrijk zijn in het dagelijks functioneren. Onze handtherapeut helpt je hierbij!

Wat is handtherapie?

De hand en pols zijn ingewikkelde gewrichten met veel botten, spieren, pezen en banden die er samen voor zorgen dat jij je handen kan bewegen; met veel kracht of juist met heel veel precisie. Een hand is ook heel kwetsbaar. Handtherapie is een specialisatie binnen het vakgebied fysio- en ergotherapie. De therapeut heeft zich gespecialiseerd op de behandeling van de hand, pols en arm.

De handtherapeut zal na een intake/screening met jou de behandelmogelijkheden doornemen om jouw klachten te verminderen of verholpen worden. De therapie wordt op maat gemaakt voor jouw hulpvraag. Dit kan door aanpassingen in het dagelijks leven, spalken/orthesen, tapen of training. Ook kan de behandeling van littekens veel doen om verklevingen te voorkomen.

De handtherapeut houdt zich bezig met het revalidatieproces na een operatie, maar behandelt ook zonder operatieve ingreep, bijvoorbeeld na een ongeluk of overbelasting. Er zijn veel verschillende behandelmogelijkheden die altijd worden afgestemd op jouw klachten en doelen.

Wanneer ga je naar een
handtherapeut?

Als jouw hand en/of pols niet meer goed funcioneert, dan kunnen er verschillende klachten ontstaan. 

Voorkomende klachten:

Zo werkt handtherapie

1

Intake en start behandeling
De fysiotherapeut en/of de ergotherapeut beginnen met een intakegesprek en onderzoek. Zij analyseren vervolgens de oorzaken van jouw probleem en/of aandoening. Vervolgens voeren we metingen uit en bepalen we de beginsituatie voor de behandeling. Om te starten met de behandeling stellen we een behandelplan op die gebaseerd is op de doelen die passen bij jouw persoonlijke situatie. 

2

Behandelfase 1
De eerste behandelfase is het meest bepalend voor het uiteindelijke herstel. In deze fase gaan we intensief aan de slag. In deze behandeling gaan we onder andere in op de vermindering van pijn en ongemak, het voorkomen van complicaties en advisering t.a.v. dagelijkse handelingen, werk, hobby’s en sport.

3

Tussentijdse evaluatie
We evalueren jouw herstel aan de hand van metingen en op basis van de vooropgestelde doelen. Daarna bekijken we of we het behandeltraject moeten bijstellen en of er nieuwe doelen gesteld moeten worden. 

4

Behandelfase 2 
In deze behandelfase wordt er doorgepakt richting een optimale belastbaarheid en functionaliteit. De basis hiervoor is gelegd in de eerste behandelfase. De behandelvormen worden aangepast en de intensiteit van de oefeningen neemt toe. In deze fase verminderen de therapiesessies. We richten ons op het opbouwen van de beweeglijkheid, kracht en de optimale inzetbaarheid van de hand, pols en arm tijdens jouw dagelijkse handelingen.

5

Eindevaluatie
In de eindevaluatie bespreken we jouw herstel en meten we de gestelde behandeldoelen. Meestal is de optimale situatie bereikt, waardoor het behandeltraject wordt afgerond. In sommige gevallen is het zinvol om het traject nog even voort te zetten. 

Tarieven handtherapie

Je wil natuurlijk graag dat jij geholpen kan worden, zodat je geen klachten meer ervaart. Maar hoe zit het precies met de tarieven en vergoeding voor deze behandeling?

Handtherapie valt onder de vergoeding van fysiotherapie. Als je alleen een basispakket hebt en jouw vergoeding voor fysiotherapie al verbruikt hebt (dit loopt per kalenderjaar), dan berekenen we de behandeling aan jou door. Check hier onze tarieven.

Ben je aanvullend verzekerd? Dan heb je waarschijnlijk recht op meer vergoeding, maar dit verschilt per verzekeraar. Wil je meer informatie, bijvoorbeeld op hoeveel extra behandelingen je recht hebt? Dan is het verstandig om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar.