Beweegprogramma Hart

Beweeg- programma Hart

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland nog altijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. Jaarlijks sterven er ongeveer 40.000 mensen aan deze aandoening. De incidentie voor een hartaanval stijgt sterk met toenemende leeftijd. De kans op sterfte door hart- en vaatziekten stijgt ook per levensjaar: onder de 65 is dit 13%, maar boven de 65 is dit 87%. Er is een daling te zien in het sterftecijfer van hart- en vaatziekten. Dit is een gevolg van preventie, maar komt ook door een verbetering van de curatieve zorg.

Verschillende interventies, waaronder fysieke training, leefstijl programma’s en gedragsgeoriënteerde behandelingen blijken een positief effect te hebben op het risicogedrag. Patiënten met coronaire hartziekten (vernauwing van kransslagaders) hebben baat bij een fysiek trainingsprogramma en psychosociale begeleiding als het gaat om het beïnvloeden van belangrijke cardiale risicofactoren als inactiviteit, verhoogde bloeddruk en cholesterol, overgewicht, roken en ongezonde voedingsgewoonten.

Voor wie is het programma?

Het beweegprogramma Hart is bedoeld voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit kan door bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterol of overgewicht. Een combinatie van deze factoren verhoogd ook het op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Het beweegprogramma is ook bedoeld voor patiënten met een coronaire aandoening, zoals Angina Pectoris, of voor patiënten na een PCI (percutane coronaire interventie), na een CABG of na het hebben van een hartinfarct. De voorwaarde is wel dat zij eerst hebben deelgenomen aan een hartrevalidatieprogramma, poliklinisch in een ziekenhuis of bij ons.

Multidisciplinaire begeleiding

Het beweegprogramma wordt verzorgd door een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met hart- en vaataandoeningen. Tijdens dit lifestyleprogramma wordt er samengewerkt tussen de diëtiste, alle regionale huisartsen, praktijkondersteuners en specialisten.

 

Duur
Dit lifestyle programma duurt 3 maanden en is opgesplitst in twee fasen. In de eerste fase vindt het beweegprogramma met name in een groep plaats. In de tweede fase worden de contactmomenten in de groep afgebouwd naar meer zelfstandigheid.

Inhoud van het programma

1

Fase 1
1e groepstraining fase

2

Fase 2
Zelfstandige fase

3

Evaluatiemomenten

4

Voorwaarden

5

Eigen bijdrage: