Psychomotorische therapie

Psycho- motorische therapie

Wat is psychomotorische therapie (PMT)?

Lichaamsbeleving en bewegingsgedrag staan bij psychomotorische therapie (PMT) centraal. Door sporten of lichaamsgeoriënteerde oefeningen, kom je letterlijk in beweging. Je leert om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en daardoor beter te begrijpen.

Het ervaren staat centraal bij psychomotorische therapie. Het gaat vooral om het doen, maar ook om het leren van de ervaringen. Je leert van de oefeningen door stil te staan bij en verband te leggen tussen gedachten, gevoel en gedrag. Verder ga je kijken hoe je het geleerde in het dagelijks leven toe kan passen.

Het doel van PMT is het verminderen, wegnemen of accepteren van psychische klachten, waardoor lichamelijke klachten afnemen of verdwijnen. Kortom: weer lekker in je vel zitten!

Voor wie is PMT?

PMT is bedoeld voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen die kampen met psychische, lichamelijke of sociale klachten. Deze vorm van therapie kan helpen als je moeite hebt met initiatief nemen, grenzen aangeven of agressie hanteren. Maar ook als je spanning ervaart, moeilijk kan ontspannen of weinig zelfvertrouwen hebt. 

Hiernaast staan nog enkele voorbeelden van problemen weergeven. Ervaar jij soortgelijke klachten? Dan is PMT wellicht geschikt voor jou!

Specifieke doelstellingen

Hoe werkt psychomotorische therapie?

Hoe werkt psycho- motorische therapie?

Ben je benieuwd naar de stappen die doorlopen worden? Dat is begrijpelijk! Hieronder hebben wij dit voor jou in kaart gebracht. Verder is een verwijzing van een huisarts of specialist niet nodig voor deze behandeling. Heb je dus klachten? Twijfel niet en neem contact met ons op!

1

Intakegesprek
In het eerste gesprek leggen wij de werkwijze van PMT uit. Daarnaast brengen we de hulpvraag in kaart en stellen we samen een doel.

2

Observatie
Afhankelijk van de hulpvraag, observeert de psychomotorische therapeut je dagelijks leven om te kijken hoe de problemen ontstaan. Hierbij kunnen ook vragen gesteld worden aan ouders of begeleiders.

3

Start behandeling
Na het intakegesprek en de observatie kunnen we van start gaan met de behandeling. PMT wordt individueel gegeven. De behandeling is met name gericht op het oefenen van nieuw gedrag, zodat je leert omgaan met jouw problemen.

Plaats van behandeling

De behandeling vindt met name plaats in een oefenzaal. De behandeling kan eventueel, afhankelijk van de situatie, ook buiten of in jouw werk- of woonomgeving plaatsvinden.

Kwaliteit voorop

Kwaliteit van de zorg vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn de psychomotorisch therapeuten van Fytac aangesloten bij de NVPMT (Nederlandse Vereniging Psychomotorische Therapie) en bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).

Tarieven PMT

Tarieven PMT

Hoe zit het precies met de tarieven en vergoeding voor deze behandeling? Dat leggen wij je graag uit. Psychomotorische therapie valt onder alternatieve geneeswijzen. Dit houdt in dat als je aanvullend verzekerd bent, een gedeelte van de behandeling vergoed wordt. 

Bij kinderen onder de 18 jaar is het met de juiste verwijzing mogelijk om via de jeugdwet van de gemeente (gedeeltelijk) een vergoeding te ontvangen. Vragen hierover? Neem contact met ons op. 

Verder goed om te weten: voor PMT hebben we geen wachtlijst. Bij niet acute zorgvragen wordt de intake binnen twee werkweken ingepland. Bij acute zorgvragen vanuit de gemeente hanteren wij de afgesproken norm.